www.insuliny.pl


Zmiana zapotrzebowania na insulinę – korekty insulinoterapii

Ustalone zapotrzebowanie na insulinę u chorych na cukrzycę typu 1 nie powinno się znacząco zmieniać u osób dorosłych. U dzieci i młodzieży zmiany te są częste i szczególnej wnikliwości wymagają w okresie pokwitania. Źródłem dekompensacji gospodarki węglowodanowej bywają jednak błędy terapeutyczne pacjentów, ostre choroby infekcyjne i inne prowadzące do zaburzeń w żywieniu i innych nieprawidłowości. W sytuacjach dekompensacji gospodarki węglowodanowej konieczne jest szybkie doprowadzenie do jej wyrównania. Po dostosowaniu dawkowania insuliny nowej sytuacji należy zdiagnozować przyczynę pojawiającego się braku wyrównania i bezzwłocznie ją usunąć. U chorych na cukrzycę typu 2 w wyniku wystąpienia niewyrównania cukrzycy związanego na przykład z infekcją czy ostrym epizodem wieńcowym pojawia się konieczność czasowej zmiany na model leczenia intensywnego, jeżeli dotychczas stosowano leczenie skojarzone, mieszankami insulinowymi lu leczenie ,,intensyfikowane". Model intensywnej insulinoterapii wprowadza się także u chorych na cukrzycę typu 2 przed planowanym zabiegiem operacyjnym lub w czasie nagłej interwencji chirurgicznej. Po ustąpieniu stanu nagłego można powrócić do poprzedniego modelu leczenia lub je zintensyfikować.   Polecane diety

Cukrzyca ciążowa a insulina

                      Cukrzyca ciążowa jest zaburzeniem przemiany węglowodanów ujawniającym się po raz pierwszy w okresie trwania ciąży. Jest to szczególna forma cukrzycy, która zarówno przebiegiem, jak i leczeniem różni się znacznie od klasycznych form cukrzycy, jak cukrzyca typu 1 i typu 2. Podstawą leczenia cukrzycy ciążowej [...]

link >