www.insuliny.pl


Analogi szybkodziałajace insuliny

Wprowadzenie analogów szybkodziałających stanowiło istotny postęp w metodzie intensywnej insulinoterapii.
Szybszy szczyt stężenia insuliny w surowicy, uzyskany dzięki szybszej absorpcji z miejsca iniekcji, oraz krótszy czas działania umożliwiły większą elastyczność przyjmowania posiłków, bardziej swobodny tryb życia i unikania hiperinsulinizmu. Ponieważ ich zastosowanie umożliwia zmniejszenie liczby posiłków a zwłaszcza ograniczenie liczby przekąsek, można dzięki temu uniknąć przyrostu masy ciała a nawet ułatwić dążenie do jej redukcji.
Analogi szybkodziałające:
  • Humalog (Eli Lilly) - początek działania 15 minut, szczyt działania 1-2 godzin, czas trwania działania 4 godziny.
  • NovoRapid, Novolog (Novo Nordisk) - początek działania 15 minut, szczyt działania 1-2 godzin, czas trwania działania 4 godziny.
  • Apidra (Sanofi Aventis) - początek działania 10- 15 minut, szczyt działania 1 godzina, czas trwania działania 4 godziny.
Ponieważ czas działania tej insuliny jest krótki należy liczyć się ze zwiększeniem dawki insuliny podstawowej i dwukrotnymi jej iniekcjami. 
Szybkie wchłanianie analogu i krótki czas jego działania powoduję redukcję po posiłkowych zwyżek glikemii, usuwając niekorzystne naczyniowe skutki tego zjawiska zarówno u chorych na cukrzycę typu 1, jak i typu 2.
Ważną cechą terapii przy użyciu analogów insuliny jest wyraźne ograniczenie ciężkości i częstości hipoglikemii.
Warto również wspomnieć, że w badaniach porównawczych stwierdzono dużą przydatność i skuteczność w zastosowaniu w ciągłym podskórnym wlewie insuliny stosowanym w osobistych pompach insulinowych
W tym przypadku należy jednak zachować pewną ostrożność w sytuacji awarii pompy. Krótki czas działania analogu może zwiększyć ryzyko szybszego wystąpienia kwasicy ketonowej po przerwaniu wlewu, niż miałoby to miejsce przy zwykłej insulinie ludzkiej. 
Analogi szybkodziałające insuliny stanowią istotny krok na przód w unowocześnieniu insulinoterapii. Chociaż ich zastosowanie nie we wszystkich badaniach wiąże się z lepszymi wynikami niż przy terapii insulinami ludzkimi, a tylko porównywanymi w zakresie stężenia HbA1c, to skuteczność w obniżaniu glikemii poposiłkowej, poprawa jakości życia i swoboda dla chorego w modyfikacji posiłków są wystarczającymi argumentami za uznaniem tej metody leczenia jako godnej polecenia i stosowania.  

Źródło: ,,Cukrzyca, tom I" pod redakcją prof.dr.hab.med.Jacka Sieradzkiego Wydawnictwo Via Medica 


Polecane diety

Cukrzyca ciążowa a insulina

                      Cukrzyca ciążowa jest zaburzeniem przemiany węglowodanów ujawniającym się po raz pierwszy w okresie trwania ciąży. Jest to szczególna forma cukrzycy, która zarówno przebiegiem, jak i leczeniem różni się znacznie od klasycznych form cukrzycy, jak cukrzyca typu 1 i typu 2. Podstawą leczenia cukrzycy ciążowej [...]

link >