www.insuliny.pl


Analogi długodziałające insuliny

Analogi długodziałające - Levemir (Novo Nordisk).
Insuliny tego typu cechują się stabilnym profilem działania i w związku z tym zdolnością redukcji ryzyka hipoglikemii. Te cechy wykazano u dorosłych chorych na cukrzycę typu 1, a także dzieci i u osób dorastających. Właśnie w tych grupach wiekowych, w których nie jest łatwe uzyskanie stabilnych wyników i zabezpieczenie przed hipoglikemią, analog długodziałający wykazuje dużą stabilność i wyniki porównywalne z grupą osób dorosłych.  Analogiem długodziałającym  jest insulina Levemir (Novo Nordisk). Insulina Levemir wykazuje linearny związek dawki z efektem działania w stosowanych dawkach klinicznych i zapewnia płaski i przedłużony profil działania. W badaniach klinicznych wykazano mniejszą zmienność glikemii przy większej skuteczności w porównaniu z insuliną o pośrednim czasie działania. Należy jednak zwrócić uwagę, że konieczne jest zastosowanie większej dawki Levemiru w porównaniu z innymi preparatami, bowiem dla uzyskania efektu metabolicznego konieczne są kilkakrotne wyższe stężenia w surowicy. Praktyka kliniczna wskazuje również, że z uwagi na trwający niepełną  dobę efekt metaboliczny dla dobrego wyrównania i odtworzenia podstawowego stężenia insuliny celowe jest zastosowanie Levemiru w dwóch iniekcjach w ciągu doby.       

Analog długodziałający
Levemir (Novo Nordisk) - początek działania 2 godz., szczyt działania 8 godz., czas trwania działania 16 - 20 godz. 

Źródło: ,,Cukrzyca, tom I" pod redakcją prof.dr.hab.med.Jacka Sieradzkiego Wydawnictwo Via Medica Polecane diety

Cukrzyca ciążowa a insulina

                      Cukrzyca ciążowa jest zaburzeniem przemiany węglowodanów ujawniającym się po raz pierwszy w okresie trwania ciąży. Jest to szczególna forma cukrzycy, która zarówno przebiegiem, jak i leczeniem różni się znacznie od klasycznych form cukrzycy, jak cukrzyca typu 1 i typu 2. Podstawą leczenia cukrzycy ciążowej [...]

link >