www.insuliny.pl


Rodzaje insulin

                     

Preparaty insuliny w coraz większym stopniu dostosowuje się do głównego celu leczenia chorych na cukrzycę, czyli naśladowania wydzielania prawidłowo funkcjonujących komórek β wysp Langerhausa. Jednocześnie poszukuje się coraz częściej powszechnie stosuje rozwiązania najmniej immunogenne oraz powodujące najmniejsze uszkodzenia tkanki przy iniekcjach.
Dlatego obecnie w Polsce, podobnie jak w całej Europie Zachodniej i Środkowej czy Ameryce, dominują insuliny ludzkie uzyskane metodami biotechnologicznymi oraz w podobny sposób uzyskiwane analogi insuliny. Insuliny zwierzęce wołowe i wieprzowe stosuje się jeszcze w wielu krajach, niemniej w Polsce stanowią one jedynie 1-2 % stosowanych insulin z wyraźną tendencją zanikającą. Stosując kryterium podziału - czas działania danego preparatu insuliny stosowane w Polsce można podzielić na:
Wyodrębniono również grupę mieszanek insulinowych i analogowych cechujących się dwoma szczytami działania związanymi z udziałem insuliny szybko lub krótkodziałającej oraz składowej o działaniu przedłużonym. 

Źródło: ,,Cukrzyca, tom I" pod redakcją prof.dr.hab.med.Jacka Sieradzkiego Wydawnictwo Via Medica Polecane diety

Cukrzyca ciążowa a insulina

                      Cukrzyca ciążowa jest zaburzeniem przemiany węglowodanów ujawniającym się po raz pierwszy w okresie trwania ciąży. Jest to szczególna forma cukrzycy, która zarówno przebiegiem, jak i leczeniem różni się znacznie od klasycznych form cukrzycy, jak cukrzyca typu 1 i typu 2. Podstawą leczenia cukrzycy ciążowej [...]

link >