www.insuliny.pl


Przechowywanie insuliny

Nieprawidłowe działanie insuliny może wynikać z jej nieodpowiedniego przechowywania. Nieodpowiednie przechowywanie tego preparatu może doprowadzić do jego dezaktywacji i skutkować podwyższonymi poziomami glukozy we krwi podczas stosowania.  
Aby zapobiec takim sytuacjom należy przestrzegać kilku zasad dotyczących prawidłowego przechowywania oraz obchodzenia się z insuliną. 
  • zapas insuliny powinien być przechowywany w lodówce w temperaturze 2-8 ºC z dala od elementu chłodzącego
  • w żadnym przypadku nie wolno zamrażać insuliny
  • aktualnie używana insulina nie powinna być przechowywana w lodówce, można ją nosić przy sobie i przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 30 ºC) do 4 tygodni 
  • w celu ochrony przed światłem wkłady insuliny, które nie są używane należy przechowywać w opakowaniu 
  • nie należy zbyt mocno potrząsać lub gwałtownie kołysać pojemnikiem z insuliną, ponieważ może to spowodować zmętnienie roztworu lub powstanie grudek.       


Polecane diety

Cukrzyca ciążowa a insulina

                      Cukrzyca ciążowa jest zaburzeniem przemiany węglowodanów ujawniającym się po raz pierwszy w okresie trwania ciąży. Jest to szczególna forma cukrzycy, która zarówno przebiegiem, jak i leczeniem różni się znacznie od klasycznych form cukrzycy, jak cukrzyca typu 1 i typu 2. Podstawą leczenia cukrzycy ciążowej [...]

link >