www.insuliny.pl


Pomoc w obliczaniu dawki insuliny

Jedynym sposobem utrzymywania glikemii w granicach prawidłowych jest elastyczne dostosowanie dawek insuliny krótkodziałającej do dynamicznie zmieniającego się w ciągu doby zapotrzebowania na ten lek. U większości chorych z typem I cukrzycy spełnienie tych warunków umożliwia wyłącznie metoda intensywnej insulinoterapii. Metoda intensywnej insulinoterapii zakłada zastosowanie insuliny bazowej (40%-50% dobowej dawki insuliny) zastępującej podstawowe wydzielanie insuliny oraz insuliny krótkodziałającej zastępującej okołoposiłkowe wydzielanie insuliny. W tym celu stosuje się wstrzyknięcia krótko i szybkodziałających preparatów insuliny przed śniadaniem, obiadem i kolacją. 

Jak należy obliczać dawkę insuliny krótkodziałającej w metodzie intensywnej insulinoterapii 

Dawka insuliny podawanej przed posiłkiem jest wypadkową trzech elementów:
A. Dawka insuliny wyliczona w oparciu o aktualny poziom glukozy we krwi
Przyjmuje się, że porządna wartość glikemii wynosi 100 mg/dl 
Na każde 30-60 mg/dl powyżej wartości 100 mg/dl doliczamy 1 j.insuliny a na każde 30 mg/dl poniżej wartości 100 mg/dl odejmujemy 1 j.

B. Dawka insuliny wyliczona w oparciu o planowaną do spożycia ilość węglowodanów 
U każdego chorego na cukrzycę różna dawki insuliny może być potrzebna do uzyskania prawidłowych wartości glikemii po spożyciu 10 g węglowodanów - 1 WW. Uwzględniając różnice pomiędzy pacjentami przy ustalaniu dawki insuliny stosuje się odpowiednie przeliczniki.  
Liczbę wymienników węglowodanowych ( ilość zawartych w posiłku węglowodanów w gramach podzielona przez 10) planowanych do spożycia mnożymy przez ustalony przez lekarza przeliczniki mieszczący się w przedziale 1,0 do 3,0 
  
C. Ilość insuliny, o którą należy zmniejszyć wyliczoną dawkę insuliny w związku z planowanym wysiłkiem fizycznym  
Planowaną dawkę insuliny (A+B) należy zmniejszyć w związku z planowanym wysiłkiem fizycznym o ustaloną przez lekarza wartość (10-50%) 

Urządzenia które ułatwiają pacjentom z cukrzycą obliczanie dawki insuliny w metodzie intensywnej insulinoterapii 

Diabetycy używający penów insulinowych, stosujący metodę intensywnej insulinoterapii mogą korzystać z podręcznego kalkulatora dawki insuliny. 
Więcej informacji na temat urządzenia na stronie cukrzyca.pl
                     
       Polecane diety

Cukrzyca ciążowa a insulina

                      Cukrzyca ciążowa jest zaburzeniem przemiany węglowodanów ujawniającym się po raz pierwszy w okresie trwania ciąży. Jest to szczególna forma cukrzycy, która zarówno przebiegiem, jak i leczeniem różni się znacznie od klasycznych form cukrzycy, jak cukrzyca typu 1 i typu 2. Podstawą leczenia cukrzycy ciążowej [...]

link >