www.insuliny.pl


Rozpoczęcie leczenia insuliną

 

U chorych na cukrzycę typu 1 leczenie insuliną rozpoczyna się w trzech sytuacjach:
- gdy początek choroby był nagły z kwasicą, a nawet śpiączką
- gdy w stanie kwasicy lub bez niej ogólny stan chorego jest dobry
- gdy po dłuższej diagnostyce zapada decyzja o rozpoczęciu insulinoterapii

W pierwszym przypadku po 1-2 dniach leczenia pompą insulinową w warunkach szpitalnych stosuje się iniekcje podskórne. Podaż dożylna insuliny w pompie umożliwia w pewnym stopniu określenie zapotrzebowania na insulinę,tóre przeciętnie wynosi 0,5 -0,7 jednostek na kg na dobę. 
W cukrzycy typu LADA zapotrzebowanie na insulinę może być od początku leczenia niewielkie (nawet rzędu kilku jednostek na dobę), co również powoduje u chorych tendencję do odstawiania insuliny. Edukacja tej grupy pacjentów musi zmierzać w kierunku uzmysłowienia im ochronnej roli insulinoterapii dla pozostałych niezniszczonych jeszcze w procesie autoagresji komórek β. 
Metodą z wyboru u chorych na cukrzycę typu 1 jest intensywna insulinoterapia lub osobiste pompy insulinowe.Wyrównanie glikemii po wykryciu cukrzycy typu 1 powinno być pełne oraz tak szybkie, jak to jest możliwe. Szybkie wyrównanie ma znaczenie ze względu na tak zwaną pamięć metaboliczną, a więc następowe trudności w wyrównaniu po dłuższym okresie niewyrównania cukrzycy. Brak szybkiego wyrównania może powodować utrzymywanie się niekorzystnych skutków hiperglikemii nawet przez kilka lat.
Rozpoczęcie leczenia w cukrzycy typu 2 jest problemem o wiele trudniejszym i mniej jednoznacznym zarówno w zakresie momentu wdrożenia, jak i sposobu wprowadzenia tego leczenia. Wdrożenie insulinoterapii u chorych na cukrzyce typu 2 z reguły jest zbyt późne. Podstawową trudnością we wprowadzeniu leczenia insuliną u chorych na cukrzycę typu 2 jest brak przygotowania do tej ważnej zmiany terapeutycznej. Z reguły pacjenci nie są na nią przygotowani i bronią się przed nią. Dobrym modelem przejściowym jest leczenie skojarzone insuliną i lekami doustnymi. 
Polecane diety

Cukrzyca ciążowa a insulina

                      Cukrzyca ciążowa jest zaburzeniem przemiany węglowodanów ujawniającym się po raz pierwszy w okresie trwania ciąży. Jest to szczególna forma cukrzycy, która zarówno przebiegiem, jak i leczeniem różni się znacznie od klasycznych form cukrzycy, jak cukrzyca typu 1 i typu 2. Podstawą leczenia cukrzycy ciążowej [...]

link >