www.insuliny.pl


Leczenie pompami insulinowymi

Do metod intensywnej terapii insuliną należy zastosowanie osobistych pomp insulinowych, służących do ciągłego podskórnego wlewu insuliny. Urządzenie te wynalezione na przełomie lat 70 i 80 ubiegłego stulecia, sukcesywnie udoskonalane, wykorzystują zasadę ,,otwartej pętli". W przeciwieństwie do urządzeń typu ,,zamkniętej pętli", w których stężenie glukozy sterowałoby automatycznie podażą insuliny,w wypadku zastosowań urządzeń ,,otwartej pętli" w wyniku samokontroli ustala się zarówno wlew podstawowy, jak i bolusy posiłkowe.Podaż insuliny odbywa się w postaci wlewu podstawowego podawanego w sposób ciągły.Można w ten sposób symulować podstawowe stężenie insuliny występujące w warunkach fizjologicznych. Wraz ze spożywaniem posiłku chory podaje ,,bolusy" posiłkowe zawierające dawkę insuliny odpowiednią do ilości i składu spożywanego posiłku. W zależności od składu posiłku i dynamiki wchłaniania pokarmów można również programować nie tylko wielkość ale także dynamikę i czas trwania bolusa. Zastosowanie pompy insulinowej umożliwia naśladowanie stanu fizjologicznego, a ponadto zapewnia lepszy stopień wyrównania glikemii przy zwykle mniejszym zapotrzebowaniu na insulinę. Polecane diety

Cukrzyca ciążowa a insulina

                      Cukrzyca ciążowa jest zaburzeniem przemiany węglowodanów ujawniającym się po raz pierwszy w okresie trwania ciąży. Jest to szczególna forma cukrzycy, która zarówno przebiegiem, jak i leczeniem różni się znacznie od klasycznych form cukrzycy, jak cukrzyca typu 1 i typu 2. Podstawą leczenia cukrzycy ciążowej [...]

link >