www.insuliny.pl


Leczenie insuliną cukrzycy typu 2

 
U chorych na cukrzycę typu 2 można zastosować wszystkie zalecane modele insulinoterapii:przejściowy model leczenia skojarzonego, leczenie mieszankami insulinowymi i analogowymi, intensyfikowaną metodę tego modelu oraz intensywną insulinoterapię. Wybór modelu leczenia zależy od przyjętych celów terapeutycznych, możliwości psychofizycznych pacjenta, jego sytuacji zawodowej i społecznej a także stopnia edukacji i akceptacji określonego modelu. Jak już wspomniano, przy wyborze modelu leczenia należy określić cele doraźne. Według PTD złagodzenie celów terapeutycznych jest możliwe, jeżeli przewidywany okres przeżycia nie przekracza 10 lat i w tym przypadku celem leczenia jest zmniejszenie dyskomfortu i dolegliwości związanych z hiperglikemią. Dla realizacji takich celów wystarcza leczenie skojarzone insuliną i lekami doustnymi lub model dwóch iniekcji mieszanek insulinowych lub analogowych. Coraz czyściej jednak chorzy na cukrzycę typu 2 to osoby wymagające insulinoterapii, ale pozostające aktywne zawodowo, często w wieku 50 - 70 lat. U tych pacjentów należy dążyć do pełnej realizacji kryteriów wyrównania cukrzycy przy równoczesnej akceptacji zmienności trybu życia i pór posiłków.        Polecane diety

Cukrzyca ciążowa a insulina

                      Cukrzyca ciążowa jest zaburzeniem przemiany węglowodanów ujawniającym się po raz pierwszy w okresie trwania ciąży. Jest to szczególna forma cukrzycy, która zarówno przebiegiem, jak i leczeniem różni się znacznie od klasycznych form cukrzycy, jak cukrzyca typu 1 i typu 2. Podstawą leczenia cukrzycy ciążowej [...]

link >