www.insuliny.pl


Leczenie insuliną cukrzycy typu 1

Cukrzyca typu 1 stanowi wskazanie do wprowadzenia intensywnej insulinoterapii. Wyjątki od tej reguły są bardzo nieliczne i należy podjąć wszelkie wysiłki zarówno edukacyjne, obejmujące pacjenta i jego otoczenie, jak i organizacyjne, aby chorym na cukrzycę tego typu zapewnić zastosowanie metody intensywnej insulinoterapii. Kluczową rolę w modelu intensywnej insulinoterapii odgrywa samokontrola i edukacja.
Metodę intensywną można zastosować u osoby przeszkolonej i świadomej celów terapeutycznych. U chorych na cukrzycę typu 1 intensywną terapię insuliną można realizować przy zastosowaniu insulin ludzkich szybkodziałających lub analogów insulin oraz insulin o przedłużonym czasie działania. W leczeniu chorych na cukrzycę typu 2 istotnym problemem stanowi kontrola masy ciała. Prowadzenie intensywnej insulinoterapii może łączyć się z trudnościami w redukcji nadwagi, a nawet utrzymania masy ciała na poziomie sprzed wprowadzenia tego leczenia.  Polecane diety

Cukrzyca ciążowa a insulina

                      Cukrzyca ciążowa jest zaburzeniem przemiany węglowodanów ujawniającym się po raz pierwszy w okresie trwania ciąży. Jest to szczególna forma cukrzycy, która zarówno przebiegiem, jak i leczeniem różni się znacznie od klasycznych form cukrzycy, jak cukrzyca typu 1 i typu 2. Podstawą leczenia cukrzycy ciążowej [...]

link >