www.insuliny.pl


Insulinooporność a starzenie się

Upośledzenie tolerancji glukozy spowodowane jej zmniejszonym wychwytem i prowadzące do insulinooporności w przebiegu procesu starzenia się jest zjawiskiem dobrze udokumentowanym zarówno u ludzi jak i u zwierząt doświadczalnych. Oporność tkanek na insulinę może wynikać ze zmniejszonej wrażliwości na insulinę, obniżonej odpowiedzi na ten hormon lub obu tych zjawisk. Zmiany w sieci sygnałowej insuliny w przebiegu procesu starzenia się są specyficzne tkankowo - różnią się czasem pojawiania się w określonych tkankach oraz zakresem zmian. Wśród tkanek szczególnie podatnych na zaburzenia w sieci sygnałów insuliny związane z wiekiem należy wymienić mięsień sercowy i mięsień szkieletowy, podczas gdy wątroba jest stosunkowo "odporna" gdyż zmiany w tym narządzie pojawiają się znacznie później. Optymizmem natomiast napawa fakt, że - przynajmniej na modelu zwierzęcym - zmiany spowodowane starzeniem się nie są nieodwracalne. Polecane diety

Cukrzyca ciążowa a insulina

                      Cukrzyca ciążowa jest zaburzeniem przemiany węglowodanów ujawniającym się po raz pierwszy w okresie trwania ciąży. Jest to szczególna forma cukrzycy, która zarówno przebiegiem, jak i leczeniem różni się znacznie od klasycznych form cukrzycy, jak cukrzyca typu 1 i typu 2. Podstawą leczenia cukrzycy ciążowej [...]

link >