www.insuliny.pl


Insulina a stosowanie innych leków

Niektóre leki mają wpływ na metabolizm glukozy w organizmie.przez co mogą one zmieniać zapotrzebowanie na insulinę. Poniżej wymienione są najważniejsze leki mające wpływ na leczenie insuliną. 

Stężenie glukozy we krwi może zmniejszyć się, jeżeli stosuje się którykolwiek z wymienionych poniżej leków:
 • inhibitory monoaminooksydazy - stosowane w leczeniu depresji
 • leki blokujące receptory beta-adrenegiczne - stosowane w leczeniu nadciśnienia
 • inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę - stosowane w leczeniu pewnych chorób serca lub nadciśnienia
 • salicylany - stosowane przeciwbólowo lub w celu obniżenia gorączki
 • steroidy anaboliczne - takie jak testosteron
 • sulfamidy - stosowane w leczeniu infekcji
Stężenie glukozy we krwi może zwiększyć się, jeżeli stosuje się którykolwiek z wymienionych poniżej leków: 
 • doustne leki antykoncepcyjne
 • tiazydy - stosowane w leczeniu nadciśnienia lub nadmiernego zatrzymania płynów w organizmie 
 • hormony tarczycy stosowane w leczeniu schorzeń tarczycy
 • danazol - lek wpływający na owulację 
 • sympatykomimetyki, takie jak epinefryna, salbutamol - stosowane w leczeniu astmy 


    


Polecane diety

Cukrzyca ciążowa a insulina

                      Cukrzyca ciążowa jest zaburzeniem przemiany węglowodanów ujawniającym się po raz pierwszy w okresie trwania ciąży. Jest to szczególna forma cukrzycy, która zarówno przebiegiem, jak i leczeniem różni się znacznie od klasycznych form cukrzycy, jak cukrzyca typu 1 i typu 2. Podstawą leczenia cukrzycy ciążowej [...]

link >