www.insuliny.pl


Alternatywne sposoby podawania insuliny

Podawanie insuliny drogą doustną jest nadal na skalę kliniczną nie możliwe ze względu na procesy trawienne w przewodzie pokarmowym.Stosowano a także bada się różne drogi podaży tego białka, na przykład poprzez śluzówkę jamy ustnej, nosa,doustnie. Najbardziej zaawansowane są techniki insulin wziewnych. Duża powierzchnia obszaru pęcherzyków płucnych, bardzo dobre unaczynienie tego obszaru, dobra przepuszczalność i mały odruch rzęskowy stwarzają dobre warunki do podawania insuliny drogą inhalacji. Skuteczne wchłanianie w pęcherzykach płucnych wymaga jednak odpowiednio małych cząsteczek proszku insulinowego i właściwej szybkości wdychania aerozolu.Proszek wkłada się do inhalatora i rozprasza jako chmurę aerozolową, którą pacjent wdycha pojedynczym głębokim wdechem. Preparat ten umożliwia uzyskanie powtarzalnych wyników w zakresie wyrównania metabolicznego. W 5 - letniej obserwacji wykazano skuteczność metaboliczną, dobrą tolerancję leku, nieco większą częstość kaszlu , ale zmniejszoną liczbę infekcji górnych dróg oddechowych. Dynamikę wchłaniania insuliny wziewnej ocenia się na pośrednią miedzy insuliną ludzką a szybkodziałającym analogiem.W badaniu psychologicznym wykazano znacznie wyższe parametry jakości życia pacjentów leczonych insulinami wziewnymi w stosunku do insulin podawanych tradycyjnie. Wprowadzenie bardzo poręcznych, niewielkich rozmiarów inhalatorów, przy zachowaniu skuteczności wdychanego proszku insulinowego, stwarza bardzo obiecujące perspektywy powszechnego stosowania klinicznego insulin wziewnych.  Polecane diety

Cukrzyca ciążowa a insulina

                      Cukrzyca ciążowa jest zaburzeniem przemiany węglowodanów ujawniającym się po raz pierwszy w okresie trwania ciąży. Jest to szczególna forma cukrzycy, która zarówno przebiegiem, jak i leczeniem różni się znacznie od klasycznych form cukrzycy, jak cukrzyca typu 1 i typu 2. Podstawą leczenia cukrzycy ciążowej [...]

link >